Op alle rechtsbetrekkingen van Wonderfull MomentsFotografie zijn de Algemene Voorwaarden van de FotografenFederatie van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder nummer 84/2011 en welke u op verzoek gratis ter beschikking worden gesteld. De fotografe houdt zich het uitdrukkelijke recht voor het door haar fotografisch vervaardigd werk voor eigen promotie te gebruiken, in welke vorm dan ook.